مراحل فنی کارتن مقوایی و عوامل تاثیرگذار بر آن

ساخت فنی مقوا

ابتدا کاغذ مخصوص فلوت وارد دستگاه فیسر میشود و بین دو کنگره ای بالایی و پاینی قرار میگیرد و. نوردها دندانه دندانه بوده و از جنس بسیار سخت میباشد. کاغذ پس از عبور از بین کنگره های مابین دو نورد بصورت موج دار در می اید و در اثر این عمل مقاومت خمشی ورق افزایش میابد.کاغذ کنگره ای تولید شده (فلوت) به وسیله انگشتی یا تیغه های برنجی به سمت دستگاه چسب زنی هدایت می شود . ابتدا چسب از تشک مربوطه بوسیله یک نورد برداشته شده و نورد تنظیم کننده چسب کنگره را به چسب آغشته مینماید . نورد اخیر به منظور تنظیم و یکنواخت نمودن چسب بکار میرود. سپس فلوت آغشته به چسب با یک ورق لایذر روی هم قرار گرفته و در اثر فشار و حرارت مقوای تک رو کشه تهیه میشود. برای تهیه مقوای سه لایه در ماشین چسب زنی مقوای تک روکشه حاصل با یک لایه دیگر از کاغذ لاینر بهم چسبیده و مجداا با حرارت و فشار نورد میشوند.

۱: پیش گرم کن
۲: نوردهای کنگره کن۳: چسب زنی
۴: پل ذخیره
۵: صفحات داغ خشک
۶: رولهای فشارنده
۷: برش طولی
۸: برش عرضی

 

نمایی فنی عملیات مقوا سازی

عوامل تاثیر گذار بر کیفیت کارتن مقوای

رطوبت

مقوا و کارتن از الیاف چوبی تهیه میشود که این الیاف آب را به خود جذب میکنند . کارتن های مقوایی و کاغذ به مرور زمان رطوبت نسبی محیط را جذب کرده و با محیط اطراف به تعادل میرسد.که مهمترین عامل تخریب کارتن و مقواست. بنابراین به تمامی کارتن های مقوایی و کاغذ باید برای کیفیت بهتر آهار و مواد افزودنی ضد رطوبت اضافه شود.

 دما

دمای بالای هوا باعث خشکتر شدن -تغییر رنگ  – قوس برداشتن مقوا –  سوختن و به همراه رطوبت باعث رشد عوامل بیولوژیکی ومخرب الیاف کارتن و مقوا میشود

نور

نورتاثیر چندانی روی کاغذ و مقوا ندارد مگر اینکه همرا با افزایش دما باشد.نور باعث تغییر رنگ ظاهری و کمرنگ شدن علایم تبلیغاتی روی کاغذ و مقوا همچنین اگر برای اتصالات کارتن از چسب استفاده شده باشد موجب ضعیف شدن اتصالات میشود.

گرد و غبار

گردو غبار موجب ضعیف شدن چسبهای بین لایه ها و فرسایش سطحی کاغذ و مقوا میشود

اسیدها و بازها

اسیدهای قوی مانند اسید سولفوریک – اسید کلریدریک واسیدهای ضعیف مانند اسید استیک – اسید فرمیک و همچنین قلیایی های غلظت بالای ۱۷ درصد بر روی کاغذ و مقواهای بدون پوشش و بدون آهار تاثیر میگذارد.

چربیها و روغنها بر روی مقوا و کارتن هایی که فاقد پوشش و لمینیت هستندو یا مقاوم در برابر چربی نیستند تاثیر مخرب میگذارد و باعث کاهش مقاومت و استحکام کارتن میشود.